Jaarrekening 2016

De MBCN heeft de Jaarrekening 2016 voor de ALV beschikbaar gesteld ter download.

DOWNLOAD JAARREKENING 2016

Algemene Ledenvergadering en aftredende bestuursleden MBCN 2017

In 2017 zit voor een aantal bestuursleden hun zittingstermijn van vier jaar erop. Tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op 25 maart 2017 (plaats en tijdstip worden later bekendgemaakt) zullen er verkiezingen worden gehouden.

Het betreft:

  • Voorzitter: Dirk-Jan Bode – herkiesbaar
  • Techniek & Onderdelen: Nico Ockhuisen – herkiesbaar
  • Evenementen: Jan Verweij – niet herkiesbaar

Voor de functie van voorzitter van de Evenementencommissie heeft Jan Pleijte (al jarenlang lid van de Evenementencommissie) zich kandidaat gesteld.

Leden die zich kandidaat willen stellen voor een van bovengenoemde functies, dienen zich in verbinding te stellen met de secretaris a.i., Brigitte Borsboom-de Vries. Dat kan per e-mail, secretaris@mbcn.nl, of per telefoon, 0653-36 23 80.
Direct na aanmelding wordt contact opgenomen voor een kennismakingsgesprek en uitleg over het takenpakket van de betreffende functie.

Algemene Ledenvergadering MBCN 2015

Algemene Ledenvergadering, een impressie uit Buren

Tekst: Ary Kraaijeveld

Entree 'De Bijen' in Buren

De Algemene Ledenvergadering van 20 juni jl. was in Buren. We waren al eerder in ‘De Bijen’. Ook de dames werden weer gelokt, deze keer door Nanny Kirpestein die een workshop ‘porselein schilderen’ verzorgde.
Nanny KirpensteinHier een impressie, geen minutieus verslag of notulen-achtig verhaal. Die serieuze zaken worden door onze secretaris behandeld.

Een kleine vijftig leden gaven acte de présence; waar Nanny Kirpestein na de gezamenlijke lunch met een vijftiental dames aan het schilderen ging, werd het belendend zaaltje ‘gevuld’ met 25 leden en een zestal bestuursleden.

 

Ledenvergadering

Die (bestuurs-)leden werkten zich in een vlot tempo door de agenda, die weliswaar bij het punt ‘Onderdelenmagazijn’ wat discussie teweegbracht, maar waarin een positiever geluid te horen was dan in het verleden. Bert Pronk, clublid maar ook FEHAC-pr-man, zette in een duidelijk betoog voor-en nadelen van KNAC- en FEHAC-lidmaatschap naast elkaar en ging in op wat de FEHAC tracht te bereiken in de onderhandelingen over MRB en milieuzones.

Porseleinen kunstwerken

Intussen ontstonden bij Nanny aan de schildertafel de fraaiste composities op porseleinen bordjes. Opvallend was dat pluimvee rijkelijk vertegenwoordigd was. Zou dan toch dat spreekwoord dat rept over ‘vrouwen en kippen houwen’ een kern van waarheid bezitten?

Na een bitterbal en een biertje namen we afscheid van een aantal tevreden clubleden.