Adverteren in de Zilverster

Met adverteren in de Zilverster vindt u de kortste weg naar onze leden.

Ons clubblad De Zilverster verschijnt 6x per jaar.

Advertenties:
Tarieven:

  • Formaat 1/1 pagina: € 1.000 per jaar of € 185 per aflevering
  • Formaat 1/2 pagina: €    525 per jaar of €   95 per aflevering
  • Formaat 1/4 pagina: €    275 per jaar of €   50 per aflevering

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW

Voor het aanleveren van uw advertentie(s) stuur een mail naar advertenties@mbcn.nl.

Een bewijsnummer van De Zilverster wordt  toegezonden.

Annonces van leden en donateurs

Bent u lid of donateur dan kunt u zelf gratis een annonce plaatsen op deze website. U logt hiervoor in op de ledenmodule. Kies daar Annonces/ nieuwe annonce, schrijf uw tekst en plaats maximaal één foto (< 500 Kb). Kiest u voor doorplaatsen in De Z (eveneens gratis) dan mag de tekst ongeveer 45 woorden lang zijn. Kunt u uw annonce-tekst niet zelf plaatsen klik hier.

De periode van vermelding op de website bedraagt twee maanden per halfjaar. Een annonce kan op iedere gewenste datum op de website worden geplaatst. Een zelfde annonce opnemen in De Zilverster kan eenmaal per halfjaar.

Bewijsnummers van De Zilverster worden voor annonces niet verzonden.

De redactie behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgave van redenen van de website te verwijderen en/ of plaatsing in De Zilverster te weigeren.

Zowel uw annonce op de website alsook de annonce in De Zilverster zijn gratis.