Adverteren in De Zilverster

Met adverteren in de Zilverster vindt u de kortste weg naar onze leden.

Ons clubblad De Zilverster verschijnt 6x per jaar.

Advertenties:
Tarieven:

  • Formaat 1/1 pagina: € 1.000 per jaar of € 185 per aflevering
  • Formaat 1/2 pagina: €    525 per jaar of €   95 per aflevering
  • Formaat 1/4 pagina: €    275 per jaar of €   50 per aflevering

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW

Voor het aanleveren van uw advertentie(s) stuur een mail naar annonces@mbcn.nl.

Een bewijsnummer van De Zilverster wordt  toegezonden.

Annonces van leden en donateurs

Bent u lid of donateur, dan kunt u gratis een annonce laten plaatsen op deze website en onze ledenwebsite. Stuurt u dan uw tekst en foto(‘s) naar annonces@mbcn.nl. Zorg ervoor dat de foto’s die u opstuurt van voldoende kwaliteit zijn.

De periode van vermelding op de website bedraagt twee maanden per halfjaar. Een annonce kan op iedere gewenste datum op de website worden geplaatst. Een zelfde annonce opnemen in De Zilverster kan eenmaal per halfjaar.

Bewijsnummers van De Zilverster worden voor annonces niet verzonden.

De redactie behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgave van redenen van de website te verwijderen en/ of plaatsing in De Zilverster te weigeren.

Zowel uw annonce op de website alsook de annonce in De Zilverster zijn gratis.