Wettelijke bepalingen

Auteursrecht

Copyright Mercedes-Benz Club Nederland

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, geluid-, video- en animatiebestanden en hun afspraken vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendommen. Ze mogen niet worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of persoonlijk gewin, noch veranderd en gebruikt op andere websites. Deze website bevat ook materialen die door andere personen ter beschikking van de MBCN zijn gesteld, deze vallen eveneens onder het voornoemde auteursrecht.

handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle op deze website merkrechten van Daimler AG genoemde handelsmerken, dit geldt met name voor de naam van het bedrijf evenals alle logo’s en emblemen van het bedrijf.

licentierechten

De Mercedes-Benz Club Nederland wil u een innovatieve en informatieve website bieden. Daarom hopen we dat u net zo blij met onze creatieve vormgeving als wij. Wij vragen uw begrip dat de Mercedes-Benz Club Nederland haar intellectuele eigendommen, met inbegrip van clublogo en auteursrechten, moet beschermen en licentierechten op de intellectuele eigendommen van de Mercedes-Benz Club Nederland alleen op uw verzoek ter beschikking kan stellen. De Mercedes-Benz Club Nederland houdt zich het recht voor om een dergelijk verzoek af te wijzen.

aansprakelijkheid

De Mercedes-Benz Club Nederland streeft naar juistheid, actualiteit en volledigheid van alle informatie op deze site. Echter kan de Mercedes-Benz Club Nederland niet garanderen dat de inhoud van de internetsite juist of volledig is. Aansprakelijkheid van Mercedes-Benz Club Nederland voor de verstrekte informatie of de gevolgen van het gebruik daarvan is uitgesloten. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van het niet toegankelijk zijn van deze website, om welke reden dan ook.

Op onze website vindt u ook links naar andere sites welke op het internet te vinden zijn. Wij willen erop wijzen dat wij geen enkele invloed hebben op het ontwerp en de inhoud van de pagina’s welke gelinkt zijn. Daarom kunnen wij geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie accepteren. Tegen deze achtergrond distantiëren we ons van alle inhoud van deze pagina’s. Deze verklaring geldt voor alle links naar externe websites en hun inhoud op onze website .