Geschiedenis van de Club

“Toen wij uit Rotterdam vertrokken…”

In 1970 wordt te Rotterdam door vier enthousiaste Mercedes-Benz eigenaren de Mercedes-Benz 170 Club Nederland opgericht. Dit type auto is dan overigens al zestien jaar daarvoor uit de productie genomen.

ChassisIMG_3229GrootDe heren Van Stolk, Veenenbos (2x) en Willebrands staan aan de wieg van wat nu de bloeiende vereniging Mercedes-Benz Club Nederland (MBCN) is geworden.

De zelfwerkzaamheid binnen de jonge vereniging is groot. Nieuwe leden worden door daadwerkelijk achterna rijden geworven en naar oude onderdelen wordt naarstig gespeurd. Dit laatste heeft ertoe geleid dat de club een eigen onderdelenmagazijn kreeg in Berkel en Rodenrijs. Naast de zorg voor onderdelen komen er enthousiaste leden die anderen willen helpen bij technische problemen en zo kent de club nu een groep van ± 15 leden die als “type specialist” hun kennis gratis ter beschikking van de leden willen stellen.

ChassisIMG_3230_GrootEen eigen clubblad “De Zilverster” verschijnt ook al spoedig. Het groeit uit tot een blad waarmee in onze dagen de club veel lof oogst vanwege haar prachtige vormgeving en altijd boeiende inhoud.

De eerste voorzitter was medeoprichter Jan Veenenbos. Sinds de oprichting in 1970 hebben meerdere voorzitters en besturen de revue gepasseerd. De club is uitgegroeid tot ca. 1100 leden en de “Zilverster” komt in een oplage van ca. 1200 exemplaren.

Door de sterke groei hebben er in de loop der jaren diverse veranderingen plaats gevonden. Zo zijn wij te vinden op onze eigen website en ook op Facebook. Het onderdelenmagazijn is verzelfstandigd en opgeven voor een van onze evenementen, zoals de 4 ritten per jaar in Nederland, de buitenlandrit, de Algemene Leden Vergadering (ALV), doe je nu op onze webpagina, waar je ook de agenda en de verslagen van de gehouden ALV’s kan terugvinden.

Helaas hebben wij in de Corona periode de activiteiten sterk moeten beperken. Sinds 2018 is Rik Eelkman Rooda voorzitter van deze bijzondere old- en youngtimer club. Na een aantal roerige jaren is de rust teruggekeerd, zodat iedereen kan genieten van de prettige sfeer, die onze bijeenkomsten veraangenamen.