Redactie De Zilverster

Hoofd- en eindredacteur:
Jan Rooderkerk (hoofdredacteur@mbcn.nl)

Kernredactie:
Jan Rooderkerk
Aart van der Haagen
Don Bijl

Regelmatige bijdragen van:
Eric Mark
Frank Blok
Paul van Haeff