Statuten en Huishoudelijk Reglement

Onze interne wetgeving

De vereniging Mercedes-Benz Club Nederland (MBCN) stelt in haar statuten en huishoudelijk reglement voor het lidmaatschap op dit moment de volgende voorwaarden aan personen en auto’s:

Statuten:
Artikel 3

Leden van de vereniging kunnen zijn:
1.a.: gewone leden: dit zijn natuurlijke personen, die eigenaar of houder zijn of zijn geweest van een automobiel/automobielen als bedoeld in artikel 2 lid 1, en die deze automobiel/automobielen houden of hielden als historisch bezit of voor hobbymatig gebruik.

Huishoudelijk reglement:
Artikel 2

  1. Tot de vereniging worden toegelaten alle personen- en combi-automobielen van de merken: Daimler (Duitsland), Benz, Mercédès en Mercedes-Benz met een leeftijd van vijftien jaar (bouwjaar) en ouder.
  2. Andere personenwagens, alsmede utiliteitsvoertuigen, die een zekere curieuze waarde hebben voor de vereniging, zulks naar het oordeel van het bestuur.
  3. Het bestuur behoudt zich het recht voor onder opgave van redenen negatief omtrent de toelating te beslissen.

Noot: Als uw auto nog niet de gestelde leeftijdsgrens van vijftien jaar heeft bereikt dan kunt u al wel donateur worden van onze vereniging. Lees hierover meer onder het Aanmeldformulier.

Statuten-MBCN (PDF)

Huishoudelijk-Reglement-2013-1 (PDF)