Clubweekend Regio Zuid: Luctor et Emergo

Voor het traditionele clubweekend trekken we dit jaar naar Zeeland, provincie van zon, zee en zand. Gekozen is voor een centrale locatie aan de kust, Beach Hotel in Zoutelande. In het wapen van Zeeland staat de spreuk Luctor et Emergo, Latijn voor ‘Ik worstel en kom boven’. Dat doet meteen de gedachten teruggaan naar 1953, toen de Watersnoodramp ruim 1.800 slachtoffers eiste. De maatregelen die daarna zijn getroffen om het land te beschermen, de Deltawerken, zijn tot op heden voldoende effectief gebleken een herhaling van een overstroming van een dergelijke omvang te voorkomen en doen recht aan de wapenspreuk.

Dit is de laatste activiteit van 2019. We rijden routes over binnenwegen, door polders en over dijken door het mooie Zeeuwse landschap. Op zaterdag bezoeken we het Watersnoodmuseum en lunchen we in het naastgelegen restaurant, terwijl we op zondag lunchen aan boord van een rondvaartboot tijdens een tocht over het Veerse Meer. Kortom, een geweldig weekend in een prachtige omgeving, waarin uw klassieker zeker tot zijn recht komt. De verbondenheid van de leden en de gezelligheid onder elkaar worden door vrijwel iedereen als positief ervaren. Velen kennen elkaar van eerdere activiteiten, anderen maken kennis en sluiten vriendschap via dit soort activiteiten van onze club. Gezien de grote belangstelling bij de voorgaande clubdagen van dit jaar rekenen we ook nu weer op een grote opkomst, ook al omdat dit de laatste kans is in 2019 om met elkaar een gezellig en mooi weekend te beleven.

> Bekijk het volledige verslag